Nedlastninger

Her finner du diverse nyttige nedlastbare filer som brosjyrer, leggeanvisninger med mer.

Last ned EC Sertifiseringen vår

Fra 1. juli 2014 er det obligatorisk CE- merking av stålkonstruksjoner over hele Europa, Norge inkludert. Det er nå viktig at alle ansvarlige byggherrer, ingeniører, entreprenører og stålentreprenører, som spesifiserer og bestiller prefabrikkerte stålkonstruksjoner for levering fra og med 1. juli, kontrollerer at produsent er sertifisert iht. EN 1090-1 og leverer CE-merket stål, samt Ytelseserklæring (Prestandadeklaration).

Produsent må rette seg etter den nye byggevareforordningen for ikke å bryte loven. Hvis ikke kan kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige. Levering av ikke-CE-merket stål kan medføre rettslige og økonomiske konsekvenser.

Alsvåg Plater AS har gjennom Nordcert AB fått sertifisering iht.

NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011.

Sertifiseringen gir oss rett til å etablere ytelseserklæring og CE- merking i samsvar med CPR og standard ZA- vedlegg ved metoden 1.