Snøfangersystemer

Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering – og ikke minst lang holdbarhet – er kjennetegn på snøfangersystemet til Alsvåg takene.

Våre snøfangersystemer består av gittergelender samt konsoller tilpasset de forskjellige taktyper. Dette systement er produsert i varmforsinket stål, som er polyesterbelagt. Supplèr gjerne snøfangersystemet med en av våre snø- eller isstoppere. Disse hindrer snø og is og rase ned under gelenderet.

Enkel montering

Gittergelender «klikkes» ned i konsollene, skjøtes og låses med den integrerte klypen. Montering på 1, 2, 3.

Snøfangersystem

Snøfangersystem med gittergelender er en videreutvikling av det tradisjonelle system med 2- og 3-rørs gelender. Konsollene til dette systemet har integrert klyper for festing av gittegelenderet. Dette er noe som bidrar til enklere og raskere montering av snøfangersystemet. Etter at konsollene er festet i bærende konstruksjon, er ingen skruer involvert i den videre monteringen. Som figuren over viser «klikkes» gittergelenderet på plass i konsollene, skjøtes sammen og klemmes fast med klypen.

Krav og anbefalinger

I følge Byggforsk 525.931 skal «byggverk sikres slik at snø og is ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg». Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) sier videre at «snø- og isdannelser på bygninger skal hindres og sikres der det kan medføre ras mot beferdet område. Mot beferdede områder, for eksempel fortau, plass, gate hvor ras av snø og is kan medføre fare, må det settes opp snøfangere. (…) Atkomst til bygning, inngangspartier osv må vises særlig omhu»

Forhold som påvirker rasfare

Snøras oppstår gjerne ved at det dannes et vannlag mellom snø og taktekking. Årsaker til at disse vannlagene dannes kan være stigende utetemperatur, varmetap fra bygning og oppvarming på grunn av solstråling. Det er først og fremst takvinkel og taktekking som avgjør behovet for snøfangere. Andre forhold kan være takets form og snøforholdet på stedet. Installasjoner på tak, som f.eks skorsteiner, kanalgjennomføringer og takvinduer påvirker også rasfaren.

Produkt

Taktype

Betegnelse og bilde (nytt vindu)

Gitter gelender Alsvåg TP18 GG- 11 sort
Alsvåg TP45 GG- 11 sort
Alsvåg Original GG- 11 sort
Alsvåg Monark GG- 11 sort
Konsoll Alsvåg TP18 SN P- 611 sort
Alsvåg TP45 SN TP- 610
Alsvåg Original SN T-666
Alsvåg Monark SN R-640
Forlenger Alsvåg TP18 SN P- 113A
Alsvåg TP45 SN P- 113A
Isstopper Passer alle tak GG I-23

Vi skaffer også snøfangersystem til andre typer tak, ta kontakt med oss eller nærmeste forhandler.

Her får du kjøpt våre produkter: