Taksikringsutstyr

Taksikringsutstyr kjennetegnes, i likhet med snøfangersystemet, ved stor styrke, enkel og solid montering og lang holdbarhet. Utstyret kan grovt deles opp i stigetrinn, takstiger og plattformer. Produktene trygger ferdsel og arbeid på tak samtidig som de beskytter taket mot skader. Taksikringsutstyr er produsert i varmforsinket stål og er polyesterbelagt.

Tryggere ferdsel

Taksikringsutstyrt gjør taket til en tryggere arbeidsplass.

Krav og anbefalinger

Plan- og bygningsloven gir et alminnelig påbud om å sørge for sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Dette påbudet er generellt og gjelder uansett om personen som skal sikres er arbeidstaker eller ikke. I tillegg har vi Arbeidstilsynets forskrifter som omfatter arbeidstakere spesielt (Jnf. Byggforsk Byggdetaljer A 525.933) Arbeidstilsynets forskrifter gjelder alle bygg hvor arbeidstakere arbeider på tak, og omfatter også feierarbeid, snørydding, blikkenslagerarbeid osv.. I forskriftene heter det at «Når det arbeides på tak eller andre konstruksjoner som det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres».

Forskriftene gjelder både midlertidig og permanent utstyr. Våre stigetrinn, takstiger, plattformer etc. kommer inn under «permanent utstyr». Felles for alle disse produktene er krav om typegodkjenning. Typegodkjent utstyr skal ha feste i bærende konstruksjon, god korrosjonsbeskyttelse, godkjent monteringsanvisning, leverandørens merke og styrke til å tåle feste av sikkerhetstau med full belasting. LOBAS Taksikringsutstyr er typegodkjent.

Hvilket taksikringsutstyr passer til ditt Alsvåg tak:

Produkt

Taktype

Betegnelse og bilde (nytt vindu)


Takstige Alsvåg TP18 TLS R-3 T Regulerbar sort
Alsvåg TP45 TLS R-3 T Regulerbar sort
Stigesikring (for eneboliger og fritidsboliger)
(forskrift av 1 januar 2016 som setter krav til feiing og tilsyn)
Stigesikring TT R Innvendig
Stigesikring TT R  Utvendig
TT R Innvendig
TT R Utvendig
Stigetrinn Alsvåg Original TR PK- 40T sort
Alsvåg Monark TR R- 40T sort
Innfestepakke Alsvåg TP18 TLS P- 11 T-I
Alsvåg TP45 TLS P- 11 T-I
Alsvåg Original I-125 T
Alsvåg Monark I-125 T
Feieplatå Alsvåg TP18/ Alsvåg TP45 FP8 P- 111 T sort
Alsvåg Original FP8T-166T sort
Alsvåg Monark FP8 R-140 sort
Topp platå passer alle TP P- 230 T sort
Pipeplattform passer alle/ulik innf.pk PP-82 T sort
passer alle/ ulik innf.pk PP- 130 T sort
Innfeste pipeplattf. Alsvåg TP18/AlsvågTP45 PP P-111 T-I
Alsvåg Original PP T-166TI sort
Alsvåg Monark PP R-140 T-I

Det finnes også stigesikring, møneplatå, sikringslinekroker, veggstiger og takbrosystemer. Vi skaffer også taksikringsutstyr til andre typer tak, ta kontakt med oss eller nærmeste forhandler.

 

Her får du kjøpt våre produkter: