Sertifiseringer

nordcert-logo.svg

Fra 1. juli 2014 er det obligatorisk CE- merking av stålkonstruksjoner over hele Europa, Norge inkludert. Det er nå viktig at alle ansvarlige byggherrer, ingeniører, entreprenører og stålentreprenører, som spesifiserer og bestiller prefabrikkerte stålkonstruksjoner for levering fra og med 1. juli, kontrollerer at produsent er sertifisert iht. EN 1090-1 og leverer CE-merket stål, samt Ytelseserklæring (Prestandadeklaration).

Produsent må rette seg etter den nye byggevareforordningen for ikke å bryte loven. Hvis ikke kan kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige. Levering av ikke-CE-merket stål kan medføre rettslige og økonomiske konsekvenser.

 

Alsvåg Plater AS har gjennom Nordcert AB fått sertifisering iht.

NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011.

Sertifiseringen gir oss rett til å etablere ytelseserklæring og CE- merking i samsvar med CPR og standard ZA- vedlegg ved metoden 1.

NORDCERT Sertifikat

Ytelseserklæring

EPD-verified-logo.svg

MILJØPRODUKT ERKLÆRING (EPD) VERIFIKASJON

Over en lengre periode har Alsvåg Plater jobbet med å få fullført EPD-dokumentasjon på våre takprodukter. Vi ønsker å fremme egenskaper og kvalifikasjoner på våre takprodukter samtidig som vi målbevisst jobber mot å minimere vårt klimaavtrykk. 

Når du tar kjøpsbeslutninger, er det nå standard praksis å vurdere miljøpåvirkningen til et produkt. For å møte denne etterspørselen, produsenter ikke bare må sikre at produktene deres har miljømessige, fortrinnsvis livssykluspåvirkninger, men også gi informasjonen på en troverdig og transparent måte.

En primær metode som brukes for å evaluere påvirkningen av produkter er gjennom en miljøproduktdeklarasjon (EPD), en standardisert rapport basert på en livssyklusvurdering (LCA) som transparent beskriver input, produksjonsprosesser, miljøpåvirkninger av et produkt gjennom hele levetiden. syklus, fra vugge til grav.

Hvordan brukes EPD-er?

Verifiserte EPDer er Type III miljøprodukterklæringer som lar innkjøpsfagfolk, arkitekter, designere og forbrukere objektivt sammenligne miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele livssyklusen.

Produsenter kan vurdere posisjonen til produktene deres i markedet og svare på økende krav til miljømessig bærekraftige produkter og åpenhet i miljøpåstander.

EPD-er kan hjelpe byggeprosjekter med å kvalifisere for poeng gjennom LEED v4 i kriterier for kategorien Materials and Resources (MR) (kreditt Byggeproduktavsløring og optimalisering -miljøvaredeklarasjoner) og International Green Construction Code. EPD-er kreves også i økende grad i internasjonale markeder for forbruker- og kommersielle produkter.

Som medlem i Grønt Punkt Norge så merker vi emballasje med Grønt Punkt-merket. Grønt Punkt-merket er et registrert varemerket forbeholdt bedrifter som tar produsentansvar for emballasje.