Logo og profil

Grafisk design er en del av den visuelle kommunikasjonen og uttrykker hvordan ting ser ut, på lik linje med hvordan ting blir sagt. 

Grafisk design er derfor et av våre virkemidler for å posisjonere oss riktig i markedet. Og vi har gjort den klar og enkel. Denne siden inneholder all den informasjon du trenger for å formidle vår grafiske logo på en korrekt måte.

Logoer og dekor-elementer kan lastes ned fra vedleggene under:

Last ned logomateriell her:

Hovedlogo hvit bunn versjon for trykk

Last ned vektorisert versjon som benyttes til trykksaker, avis, bildekor etc. Logoen er i CMYK.

Hovedlogo hvit bunn versjon for Office 365

Last ned pixelbasert versjon som benyttes til Office 365 programmer som Word, PowerPoint, exchange, Outlook osv. RGB-farger.

Hovedlogo blå bunn versjon for trykk

Last ned vektorisert versjon som benyttes til trykksaker, avis, bildekor etc. Logoen er i CMYK.

Hovedlogo blå bunn versjon for Office 365

Last ned pixelbasert versjon som benyttes til Office 365 programmer som Word, PowerPoint, exchange, Outlook osv. RGB-farger.

PEVA®45 logo blå versjon for trykk

Last ned vektorisert versjon som benyttes til trykksaker, avis, bildekor etc. Logoen er i CMYK. Husk skal alltid skrives med store bokstaver!

PEVA®45 logo hvit versjon for trykk

Last ned vektorisert versjon som benyttes til trykksaker, avis, bildekor etc. Logoen er hvit i denne utgaven. Husk skal alltid skrives med store bokstaver!

Det finnes spesialversjoner av alle logos for bruk på mørk bakgrunn, bildekor osv osv. Ta kontakt med vårt reklamebyrå Promo Norge. Ingen logos må redigeres på noe som helst måte, og all bruk av logos må på forhånd godkjennes av Alsvåg Plater AS.