Visjon og verdier

Vår visjon

Visjonen til Alsvåg Plater AS er å være markedsledende innen produksjon av rullformede tak- og veggplater i Norge. Denne visjonen viser vår ambisjon, og som produsent siden 1979 er det naturlig at vi også i fremtiden skal være i forkant og vise vei innen vårt kompetanseområde.

Våre verdier – kunden, kvalitet, service, integritet og samarbeid – skal lede oss i riktig retning.

 

Både visjon og verdier skal brukes aktivt som et praktisk verktøy og som sjekkliste i hverdagen for å realisere våre mål.

Vår verdier

Våre verdier viser veien i vår daglige virksomhet og støtter opp om måten vi samarbeider med hverandre og våre kunder.

Alsvåg Plater AS sitt verdigrunnlag er fokusert på kunden, på kvalitet, profesjonalitet, integritet og samarbeid.

For å oppnå det vi satser på, er det avgjørende at vi jobber og handler i tråd med våre verdier. Vår adferd og våre handlinger må vise hvorfor vi gjør som vi gjør. Den må vise vårt engasjement for vårt varemerke, bedrift, kundekrets, mål og strategier.

Dette er verdier som veileder oss i vår daglige virksomhet:

Fokus på kunden