Råd & Tips

Her finner du råd og tips når det kommer til taket ditt. Er det noe du lurer på det ikke står skrevet om, ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan utvide listen, samt hjelpe deg med det du lurer på.

Undertak

Det er viktig med god utlufting mellom plate og undertak. Vi viser til byggedetaljblad A544.103, fra Norges Byggforsknings Institutt (NBI). Vi og NBI anbefaler alltid å bruke undertak i isolerte bygg. Hensikten med undertak er dels å fange opp og lede bort nedbør som trenger inn under tekningen, dels å lede bort kondensvann som danner seg under tekningen, slik at vann ikke kan komme inn i de underliggende konstruksjonene.

Festing av plater

Til våre produkter anbefaler vi innfestning med SFS skruer. Aller helst bør disse være rustfri iht. til anbefalinger fra NBI. Når platene festes til lektene, skal det alltid skrues med SFS 4,8X35 mm nede i platens bølgebunn. Mønebeslag og andre beslag festes til platens bølgetopp med en SFS overlappskrue 4,8X20 mm. Denne skruen skal også benyttes når platene festes til hverandre i sideskjøter.

Kapping av plater

Må du kappe eller skråskjære en plate bør du benytte en niblingsmaskin, elektrisk stikksag eller lignende.Ved bruk av kappeutstyr som utvikler høy varme, vil galvaniseringen og lakken bli ødelagt.

NB! BENYTT ALDRI VINKELSLIPER!!

Rengjøring Etter montering bør taket rengjøres og spyles med ferskvann. Det samme må en gjøre i takrenner, slik at alle rester etter stålspon, skitt osv. fra monteringen blir fjernet.

Vedlikehold

Alle yttertak har et behov for et visst vedlikehold og ettersyn. Alle metalltak kan bli utsatt for kantkorrosjon. Vi anbefaler derfor at plateendene behandles med utbedringslakk under eller etter montering og senest den påfølgende sommer. Avhengig av klimaforhold, vil vedlikeholdet blamdt annet være å holde disse overmalt. Eventuelle sår etter mekanisk skade i overflaten må også utbedres. Utfyllende om vedlikehold, se under mappene Taksjekk og Påvirkiningsfaktorer i menyen til venstre.

Lagring av plater

Ved langtidslagring av plater må en forvisse seg om at det ikke er fuktighet i platepakken. Plater skal lagres tørt og luftig under tak eller annen beskyttelse.

Når taket er ferdig montert er det viktig å kontrollere at man ikke har skadet taket under selve monteringen. Hvis man har vært uheldig og fått skader i lakken, må dette utbedres med en gang. Det er også veldig viktig at man påfører lakk i alle plateender. Dette gjelder spesielt endene ved takfot og grad. Benytt Alsvåg repsett til dette.

Når man skrur platene fast vil det alltid dannes litt metallspon, derfor skal taket alltid spyles med rent vann etter montering.

Måking av taket:

Ved så store snømengder at denne må fjernes – følg disse punktene:

 1. Sikre deg slik at du ikke faller ned. Er takstige typegodkjent og korrekt montert kan du sikre deg i denne.
 2. Sjekk hvor snøen lander, det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjon ikke tåler den ekstra belastningen.
 3. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Slik måking kan føre til ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder settes i bevegelse samtidig.
 4. Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke tåler.
 5. Ikke fjern snøen helt ned til tekkingen, dette for å unngå skade på platene. La det være igjen ca 10-20 cm snø på taket.

Valg av lakktype er et viktig moment med hensyn til levetiden til et stålplatetak. Det er belegget som skal sørge for god beskyttelse av kjernematerialet på et tak. Mens en god stål kvalitet skal sørge for et sterkt og stabilt stålplatetak.

 1. Lakk/belegg
 2. Primer
 3. Passiviseringsskilt
 4. Sinkskikt
 5. Stålplate
 6. Bakside-lakk

Alsvåg Plater produserer tak/veggplater og taksteinplater av stål som er galvanisert og lakkert på begge sider. For å tilpasse oss den barske norske kystlinjen har vi valgt en stålkvalitet (S320) som gjør sluttproduktet mer stabile, og vannskeligere og deformere. Denne stålkvaliteten gjør platene lettere å montere uten å skade dem. Moderne maskinpark gjør det mulig for oss å produsere i denne stål kvaliteten uten å få skader/ microspeker i lakken.  Dette er testet nøye på alle profiler med standard testmetoder.

Vår stålleverandør Ruukki OY, har utviklet en lakktype for stålplater som forener det beste fra forskjellige lakktyper. Denne lakken heter Pural® og har en farge og glansstabilitet som overgår de fleste andre lakktyper. Pural® har også unike egenskaper når det kommer til bestandighet mot korrosjon, kjemisk og mekanisk slitasje.

Siden lakken beskytter kjernematerialet vil den tekniske levetiden forlenges betraktelig ved valg av Pural® som takbelegg til ditt stålplatetak.

Hvor lavt takfall kan man ha på Alsvåg Taksteinplater?

 • Både Alsvåg Original og Alsvåg Monark kan legges helt ned til 10 graders takfall.

Er Pural® og Matt Pural® lakk en av markedets mest fargestabile?

 • Ja Pural® og Matt Pural® er lakktyper som er veldig fargestabil.

Kan man bruke vinkelsliper når man kutter platene?

 • Nei, vinkelsliper MÅ man ikke bruke. Vi anbefaler at man bruker niblingsmaskin, elektrisk stikksag el.

Kan man bestille tak og vegg plater i ønsket lengde?

 • Ja alle våre plater kan fås skreddersydd etter ditt tak, eneste unntak er i tilknytning til grad og valm. Men her beregner vi taket ditt, slik at du får minst mulig til overs.

Må man etterbehandle plateender med utbedringslakk?

 • Ja alle plateender ved takfot, og der man kapper platene for eksempel i grad må man dytte lakk i. Alsvåg rep sett burde bestilles med alle tak.

Er Alsvåg Taksteinplate vedlikeholdsfrie?

 • Nei, dessverre finnes det ingen tak som er vedlikeholdsfrie, Vi anbefaler at man sjekker taket 1-2 ganger i året. Se artikkel om taksjekk på hjemmesiden vår.

Finnes det godkjente takstiger og snøfangere til de ulike Alsvåg takene?

 • Ja, Alsvåg Plater AS har samens med LOBAS utviklet godkjente løsninger til alle takene vi produserer.

Kan vi kjøpe plater direkte hos Alsvåg Plater AS?

 • Alsvåg Plater AS er en produsent, og har avtaler med de fleste byggevare kjedene i Norge. Derfor foregår alt salg gjennom disse salgsleddene. Men er det tekniske spørsmål, el. ta gjerne kontakt med vårt servicekontor.

Jeg skal renovere og trenger ett lett tak, hvor mye veier Alsvåg Taksteinplater?

 • Alsvåg Original og Alsvåg Monark veier kun 5 kg pr. m2, 1/10 av ett steintak og passer i de fleste tilfeller utmerket til renovering.

Hva er forskjellen mellom Alsvåg Original og Alsvåg Monark?

 • Alsvåg Original er vår tradisjonelle taksteinplate med 15 mm steghøyde, mens Alsvåg Monark har en steghøyde på hele 25 mm. Dette gjør at denne platen passer mye bedre estetisk på lave takvinkler og store takflater, og ligner mye mer på tradisjonell takstein.

KRAV TIL TAKMATERIALENE

 • Påvirkning av vær.
 • Forurensning.
 • Korrosjonsbestandig.
 • Varme og UV-bestråling.
 • Smuss og skitt.
 • Montering, inspeksjon og vedlikehold

Alle lakktypene som Alsvåg Plater AS benytter seg av er laget for å tåle det barske norske kystklimaet. Men lakkene kan påvirkes i større eller mindre grad av diverse miljøfaktorer. Påvirkningsgraden varierer mye alt etter geografi, miljø etc. Når man skal velge hvilke lakk kvalitet som er riktig for sitt hjem, må disse punktene vurderes.

Påvirkning av vær og vind – salt, vann og oksygen

Vår barske kystklima gir takene er real utfordring i form av vind, regn, snø, is, saltholdig luft osv. Disse utfordringene er dagens materiale konstruert for å takle, men her er det viktig at man følger med og sjekker taket minst 2 ganger i året. Snø og is kan gi taket mekanisk slitasje. Hvis man er uheldig og får problemer med korrosjon er det viktig at dette utbedres med en gang. Korrosjon er en kjemisk prosess som generelt fremmes av vann, oksygen og salt. Lakkens oppbygning gir ikke disse stoffene tilgang til underlagt og utsetter denne prosessen i lang tid. Korrosjonshastigheten er veldig forskjellig på grunn av de ulike miljøene hvert tak står i.

Forurensing

Kjemikalier og forurensende stoff kan gi taket kjemisk slitasje. Dette kan redusere levetiden til et takprodukt, om det ikke er egnet for det aktuelle miljøet. Slike kjemiske slitasjer kan komme fra vanlige rengjøringsmidler, lokale aggressive miljø, utendørs industrimiljøer som kan inneholde forurensende stoff, svovel, salpetergass eller luftbårne oppløsningsmidler. Disse kjemiske påvirkningene kan framskynde korrosjon ved å angripe de kjemiske bindingene i lakken. Dette kan gjøre lakken svakere og gi kortere levetid.

Varme og UV- bestråling

Sterk varme og UV- bestråling kan på lang sikt være med å påvirke levetiden på takproduktene. UV- bestråling er ødeleggende for alle typer materialer, uansett om det er laget av plast, gummi, stål el. Dette lyset er med å bryte ned de fleste materialer, for alle organiske belegg vil UV- bestråling til slutt medføre tap av glans, blekning, skjørhet og mulig tap av vedheft. Takets eksponering for UV- bestråling er veldig forskjellig fra hvor i verden det ligger. I Norden er lakken selvsagt mindre eksponert enn for eksempel i Sahara. I tillegg vet vi at eksponeringen i Norden varierer med årstiden. Alsvåg Plater AS, bruker i dag polyester lakk som er organisk oppbygd og Pural®/ Matt Pural® som er en polyuretan basert lakk med polyamidpreget overflate. Denne er veldig slitesterk mot UV- bestråling.

Smuss og skitt

Smuss og skitt kan feste seg til alle materialer. Smuss, løv og andre næringsstoffer som kan feste seg til taket kan også bidra til soppvekst. Dette er avhengig av bestemte miljø. Alt dette kan selvfølgelig medføre forringelse av lakk kvaliteten, og i verste fall korrosjonsproblemer. Soppvekst, smuss og skitt fjernes ved å vaske overflaten. Det anbefales ikke å bruke høytrykksspyler. Bruk helst lavtrykkssprøyte eller en myk børste og vask taket med anbefalte rengjøringsmiddel. Etter behandlingen må overflaten skylles grundig med rent vann.

Montering, inspeksjon og vedlikehold.

Monteringstiden langt under en promille av levetiden på ett tak i dag. Derfor er det viktig at man undere montering er nøye slik at man ikke skraper eller punkterer lakken. Det er også viktig at taket skylles rent for borspon etc. etter man er ferdig. Når man skal montere, inspisere og gjøre vedlikehold er det viktig at man bruker skotøy og klær som er skånsomme mot lakken. At man tråkker i bunnbølgene hvor platene er festet til lekten og ikke minst følger alle sikkerhetsforskrifter, det siste for egen sikkerhet.

Årlig taksjekk er nødvendig for at taket ditt skal vare lengst mulig. Dette er viktig uansett om taket er nytt eller gammelt. Jo tidligere man oppdager en eventuell skade og får utbedret den, jo lenger varer taket og mindre omfattende blir reparasjonen. Dette er din måte å påvirke takets levetid på! Alsvåg Plater AS, anbefaler at du sjekker taket ditt to ganger i året, vår og høst. Hvis du gjør dette er det garantert at taket holder seg fint og tett mye lenger.

Hva skal sjekkes?

 • Er det greiner, blad, mose eller andre løse gjenstander på taket, i gradrenner og takrenner?
 • Har snø og is forårsaket ødeleggelser på takrenner, snøfangere, beslag e.l.?
 • Er tekkingen hel og fin?
 • Er beslag, pipehatter, ventilasjonshetter og plateender fri for rust, avskallinger e.l.?
 • Er det løse eller dårlige skruer?
 • Sjekk innvendig om det er tegn til lekkasje (misfarging, sopp, dårlig luft) på kaldloft eller på innvendige takplater.
 • Se spesielt etter lekkasjemerker ved gjennomføringer ved takvindu, ventilasjonshetter og piper.
 • Har taket mye isdannelse/istapper?
 • Hvilke tiltak må gjøres?

Hvis man oppdager avvik under sjekken, er det viktig å få utbedret dette snarest.

 • Løse gjenstander må spyles vekk og takrenner må spyles rene.
 • Områder som har korrosjon må behandles umiddelbart.
 • Løse eller dårlige skruer må skiftes.
 • Mye is kan skyldes kondens og dårlig utlufting.