Alsvåg Taksikring

Alsvåg plater AS samarbeider med LOBAS i utviklingen av taksikringsprodukter til alle vår tak. Dette gjør at alle taksikringsprodukter vi leverer med takene er typegodkjente iht. gjeldene retningslinjer. Taksikring omhandler mange produkter, men deles inn i to hovedkategorier: Snøfangersystemer og Taksikringsustyr.

Snøfangersystemer er utstyr konstruert for å forhindre snø- og is å rase fra taket, mens taksikringsutstyr favner om takstiger, stigetrinn, sikringsline-kroker og forskjellige plattformer som skal gjøre arbeid og ferdsel på tak så trygt som over hodet mulig.

Både snøfangersystemer og taksikringsutstyr er enkle å montere og har solid innfesting på taket. Under utviklingen av dette ustyret er det lagt stor vekt på ønsker og krav markedet har stilt. Feiervesen og håndverkere har vært gode bidragsytere.

Les mer og finn ut hvilke produkt du trenger til ditt tak: (til venstre i menyen)

For trygg ferdsel og sikkerhet på taket

Hver åttende yrkesskade som meldes til arbeidstilsynet, skyldes fall fra tak på grunn av dårlig sikring. Arbeidstilsynet fastsatte i 1989 nye forskrifter vedr. bl.a. arbeid på tak. Etter 01.04.92 skal alt som monteres av stiger og stigetrinn etc. på tak være typegodkjent. Alt av taksikringsutstyr skal festes med rustfrie stålskruer. Vi har taksikringsutstyr på lager til alle våre produkter, og kan skaffe til øvrige taktyper på ca en uke.

§ 1 Virkeområde

Forskriftene omfatter stillaser, stiger og konstruksjoner på tak og fasade som skal brukes, eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven. Forskriftene gjelder for virksomheter som går inn under arbeidsmiljøloven, når de utfører arbeid som kan medføre fall til lavere nivå.

§ 2 Typegodkjenning – godkjenning

Stillaser, stiger og konstruksjoner på tak og fasader (jfr. § 65) med tilhørende bærende komponenter, som produseres for salg i et større antall enn ti, skal være typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Produsent eller leverandør skal sørge for typegodkjenningen. Kravet om typegodkjenning gjelder ikke stålrør til rør- og koplingsstillas. Hengestillas som etter denne paragraf ikke skal typegodkjennes, skal godkjennes enkeltvis av Arbeidstilsynet.

Snøfangersystemer

Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering – og ikke minst lang holdbarhet – er kjennetegn på snøfangersystemet til Alsvåg takene.

Våre snøfangersystemer består av gittergelender samt konsoller tilpasset de forskjellige taktyper. Dette systement er produsert i varmforsinket stål, som er polyesterbelagt. Supplèr gjerne snøfangersystemet med en av våre snø- eller isstoppere. Disse hindrer snø og is og rase ned under gelenderet.

Taksikringsutstyr

Taksikringsutstyr kjennetegnes, i likhet med snøfangersystemet, ved stor styrke, enkel og solid montering og lang holdbarhet. Utstyret kan grovt deles opp i stigetrinn, takstiger og plattformer. Produktene trygger ferdsel og arbeid på tak samtidig som de beskytter taket mot skader. Taksikringsutstyr er produsert i varmforsinket stål og er polyesterbelagt.