Visjon og verdier

Visjon:

Visjonen til Alsvåg Plater AS er å være markedsledende innen produksjon av rullformet tak og veggplater i Norge. Denne Visjonen viser Alsvåg Plater AS sin ambisjon. Som produsent siden 1979, ser vi det som naturlig at Alsvåg Plater AS også i fremtiden skal være i forkant og dermed vise vei innen vårt kompetanseområde. Våre verdier (kunden, kvalitet, service, profesjonalitet, integritet og samarbeid) skal lede oss i riktig retning.
Både visjon og verdier skal brukes aktivt som et praktisk verktøy og sjekklister i hverdagen for å realisere våre mål.

Verdier:

Våre verdier viser veien i vår daglige virksomhet, slik at de støtter opp om måten vi samarbeider med hverandre og våre kunder. Alsvåg Plater AS sitt verdigrunnlag er fokusert på kunden, på kvalitet, service, profesjonalitet, integritet og samarbeid. For å oppnå det vi satser på, er det avgjørende at vi jobber og handler i tråd med våre verdier. Vår atferd og våre handlinger må vise hvorfor vi gjør som vi gjør. Den må vise vårt engasjement for vårt varemerke, bedrift, kundekrets, mål og strategier. Dette er verdier som veileder oss i vår daglige virksomhet:

Fokus på kunden

Kundene skal være i sentrum av vår aktivitet.

Fokus på kvalitet

Kvalitet skal være i høysete i alle ledd i vår virksomhet.

Service

Vi skal yte service i alle ledd av kjøpsprosessen

Profesjonalitet

Å levere de rette løsningene ved første levering, innen tidsfristen.

Integritet

Oppføre og presentere oss på en åpen og ærlig måte.

Samarbeid

Samarbeide for å levere de best tenkelige løsningene til kundene