Innfesting av tak

Siste års takskader har vist at platetak ofte har vært utilstrekkelig festet til underlaget. Norges Byggforskningsinstitutt, NBI, har på bakgrunn av dette revidert Byggdetaljblad A544. 103. For ytterligere informasjon henvises til nevnte byggdetaljblad.

Nyttige lenker

Forankring av lekt

Lektene, eventuelt åsene må forankres til underliggende bærekonstruksjoner som taksperrer eller takstoler med lektskruer. Nødvendig utstrekkskapasitet for skruer i hvert festepunkt er bl.a. avhengig av lektenes senteravstand og spennvidde (c/c avstand takstol/sperre), takvinkel, lokalisering på taket og vindlast. Det er foretatt beregninger for innfesting av lekt med 6mm lekteskru (en skrue pr. festepunkt). Alsvåg plater anbefaler at det brukes en SFS Isofast WT-T 6,5 x 130 mm selvborende lekteskru til innfestning av lekt (som vist på figur4).

Festemidlene skal sikres tilstrekkelig med forankringslengde ned i underliggende bæresystem. Skruer skal ha forankring på minimum 5x diameter. Ved innfesting av lekt/ås til underlag av tre kan oppsprekking være et problem, spesielt om kraftige skruer er montert på ”spinkle” sperrer eller takstoler. Da må det enten forbores eller bruke selvborende skruer. (f. eks. SFS WT-T 6,5x 130 mm selvborende). Skruer må trekkes til slik at skruhode ikke stikker over lekten og kommer i konflikt med montering av takplatene. Til innfesting av lekt må man bruke varmforzinkede skruer, eller tilsvarende korrosjonsbeskyttelse. Ved innfesting gjennom kompakt underkonstruksjon må en bruke festemidler med korrosjonsbeskyttelse KLA.

Festing av platene

Nødvendig forankring beregnes etter NS 3479. Alsvåg Plater anbefaler at det brukes fra 10-14 stk SFS 4,8x 35 mm skruer til innfesting av platetak.(som vist på figur1). I spesielt værharde strøk må festingen av platene dimensjoneres spesielt. Platene monteres med selvborende skruer i lakkert utførelse. Til stålplater bør det brukes rustfrie skruer, mens det til aluminiumsplater både kan brukes rustfrie og aluminumskruer. Skruene skal plasseres i hver bølgebunn slik at det blir tett og fast mellom gummipakningen (EPDM) og underlaget. Gummipakningen bør flyte ut ca. 1 mm utenfor den løse metallskiven.

Forankring av lekt

Sideomlegg – Beslagmontering

Sideomlegg monteres med spesielle omlegg­skruer med redusert borspiss og redusert diameter («frislipp») under hodet. (Som vist på figur 2). Avstanden mellom omleggskruene bør ikke overstige 500 mm. Mønebeslag o.l. som festes til plate, monteres med samme omleggskrue. Skruene monteres slik at hele pakningen får anslag mot underlaget. Bruk av nagler til omlegg/beslag frarådes. Normalt går det ca 25–30% av antall festeskuer til omlegg og beslagsmontering.