Inntil 50 års produktgaranti

Alsvåg Plater AS gir fra 01.07.12 en produktgaranti som betyr at kjøper oppnår en utvidelse av rettigheter han har i henhold til kjøpsloven, men er underlagt de begrensninger som fremkommer i dette dokument.

Forutsetning for garantien er at i tillegg til platene Alsvåg Monorak, Alsvåg Original, Alsvåg TP18 og Alsvåg TP45, skal alt av utsyr til taket være levert av Alsvåg Plater AS.

Den estetiske ytelsesgarantien dekker avflakking, sprekker eller avskalling av lakken fra overflaten av platen og betydelig og ujevn endring av fargen.

Den tekniske ytelsesgarantien dekker at platene ikke vil gjennomruste slik at korrosjonen skaper huller i den jevne overflaten på platene. I tillegg er platene garantert mot alle produksjonsfeil når det gjelder kvaliteten på platenes overflatebehandling.

Den tekniske garantiperioden er 50 år for plater hvor overflaten er behandlet med PURAL og PURAL matt, og 30 år for plater hvor overflaten er behandlet med POLYESTER.

Den estetiske garantiperioden er 20 år for plater behandlet med PURAL og Pural matt, og 10 år for plater behandlet med POLYESTER.

Nedenfor kan garantiens vilkår og betingelser lastes ned. Det er viktig å sette seg inn i produktenes FDV dokumentasjon, hvordan de monteres, kontrolleres og vedlikeholdes. Denne infomasjon finnes her på våre hjemmesider og i våre brosjyrer.

Produktgarantien gjelder for varer solgt etter 1. juli 2012. Garantiperioden begynner når platene leveres fra Alsvåg Plater AS.

Jfr. Garantiens vilkår og betingelser
50 års Garanti  607,32 kB