Faktorer som påvirker levetiden på lakken

KRAV TIL TAKMATERIALENE

  • Påvirkning av vær.
  • Forurensning.
  • Korrosjonsbestandig.
  • Varme og UV-bestråling.
  • Smuss og skitt.
  • Montering, inspeksjon og vedlikehold

Alle lakktypene som Alsvåg Plater AS benytter seg av er laget for å tåle det barske norske kystklimaet. Men lakkene kan påvirkes i større eller mindre grad av diverse miljøfaktorer. Påvirkningsgraden varierer mye alt etter geografi, miljø etc. Når man skal velge hvilke lakk kvalitet som er riktig for sitt hjem, må disse punktene vurderes.

Påvirkning av vær og vind – salt, vann og oksygen

Vår barske kystklima gir takene er real utfordring i form av vind, regn, snø, is, saltholdig luft osv.  Disse utfordringene er dagens materiale konstruert for å takle, men her er det viktig at man følger med og sjekker taket minst 2 ganger i året. Snø og is kan gi taket mekanisk slitasje. Hvis man er uheldig og får problemer med korrosjon er det viktig at dette utbedres med en gang. Korrosjon er en kjemisk prosess som generelt fremmes av vann, oksygen og salt. Lakkens oppbygning gir ikke disse stoffene tilgang til underlagt og utsetter denne prosessen i lang tid. Korrosjonshastigheten er veldig forskjellig på grunn av de ulike miljøene hvert tak står i.

Forurensing

Kjemikalier og forurensende stoff kan gi taket kjemisk slitasje. Dette kan redusere levetiden til et takprodukt, om det ikke er egnet for det aktuelle miljøet. Slike kjemiske slitasjer kan komme fra vanlige rengjøringsmidler, lokale aggressive miljø, utendørs industrimiljøer som kan inneholde forurensende stoff, svovel, salpetergass eller luftbårne oppløsningsmidler. Disse kjemiske påvirkningene kan framskynde korrosjon ved å angripe de kjemiske bindingene i lakken. Dette kan gjøre lakken svakere og gi kortere levetid.

Varme og UV- bestråling

Sterk varme og UV- bestråling kan på lang sikt være med å påvirke levetiden på takproduktene. UV- bestråling er ødeleggende for alle typer materialer, uansett om det er laget av plast, gummi, stål el. Dette lyset er med å bryte ned de fleste materialer, for alle organiske belegg vil UV- bestråling til slutt medføre tap av glans, blekning, skjørhet og mulig tap av vedheft. Takets eksponering for UV- bestråling er veldig forskjellig fra hvor i verden det ligger. I Norden er lakken selvsagt mindre eksponert enn for eksempel i Sahara. I tillegg vet vi at eksponeringen i Norden varierer med årstiden.  Alsvåg Plater AS, bruker i dag polyester lakk som er organisk oppbygd og Pural®/ Matt Pural® som er en polyuretan basert lakk med polyamidpreget overflate. Denne er veldig slitesterk mot UV- bestråling.

Smuss og skitt

Smuss og skitt kan feste seg til alle materialer. Smuss, løv og andre næringsstoffer som kan feste seg til taket kan også bidra til soppvekst. Dette er avhengig av bestemte miljø. Alt dette kan selvfølgelig medføre forringelse av lakk kvaliteten, og i verste fall korrosjonsproblemer. Soppvekst, smuss og skitt fjernes ved å vaske overflaten. Det anbefales ikke å bruke høytrykksspyler. Bruk helst lavtrykkssprøyte eller en myk børste og vask taket med anbefalte rengjøringsmiddel. Etter behandlingen må overflaten skylles grundig med rent vann.

Montering, inspeksjon og vedlikehold.

Monteringstiden langt under en promille av levetiden på ett tak i dag. Derfor er det viktig at man undere montering er nøye slik at man ikke skraper eller punkterer lakken. Det er også viktig at taket skylles rent for borspon etc. etter man er ferdig. Når man skal montere, inspisere og gjøre vedlikehold er det viktig at man bruker skotøy og klær som er skånsomme mot lakken. At man tråkker i bunnbølgene hvor platene er festet til lekten og ikke minst følger alle sikkerhetsforskrifter, det siste for egen sikkerhet.