Etter montering

Når taket er ferdig montert er det viktig å kontrollere at man ikke har skadet taket under selve monteringen. Hvis man har vært uheldig og fått skader i lakken, må dette utbedres med en gang. Det er også veldig viktig at man påfører lakk i alle plateender. Dette gjelder spesielt endene ved takfot og grad. Benytt Alsvåg repsett til dette.

Når man skrur platene fast vil det alltid dannes litt metallspon, derfor skal taket alltid spyles med rent vann etter montering.

Måking av taket:

Ved så store snømengder at denne må fjernes – følg disse punktene:

  1. Sikre deg slik at du ikke faller ned. Er takstige typegodkjent og korrekt montert kan du sikre deg i denne.
  2. Sjekk hvor snøen lander, det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjon ikke tåler den ekstra belastningen.
  3. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Slik måking kan føre til ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder settes i bevegelse samtidig.
  4. Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke tåler.
  5. Ikke fjern snøen helt ned til tekkingen, dette for å unngå skade på platene. La det være igjen ca 10-20 cm snø på taket.