Råd & tips

Undertak

Det er viktig med god utlufting mellom plate og undertak. Vi viser til byggedetaljblad A544.103, fra Norges Byggforsknings Institutt (NBI). Vi og NBI anbefaler alltid å bruke undertak i isolerte bygg. Hensikten med undertak er dels å fange opp og lede bort nedbør som trenger inn under tekningen, dels å lede bort kondensvann som danner seg under tekningen, slik at vann ikke kan komme inn i de underliggende konstruksjonene.

Festing av plater

Til våre produkter anbefaler vi innfestning med SFS skruer. Aller helst bør disse være rustfri iht. til anbefalinger fra NBI.
Når platene festes til lektene, skal det alltid skrues med SFS 4,8X35 mm nede i platens bølgebunn.
Mønebeslag og andre beslag festes til platens bølgetopp med en SFS overlappskrue 4,8X20 mm. Denne skruen skal også benyttes når platene festes til hverandre i sideskjøter.

Kapping av plater

Må du kappe eller skråskjære en plate bør du benytte en niblingsmaskin, elektrisk stikksag eller lignende.Ved bruk av kappeutstyr som utvikler høy varme, vil galvaniseringen og lakken bli ødelagt.

NB! BENYTT ALDRI VINKELSLIPER!!

Rengjøring

Etter montering bør taket rengjøres og spyles med ferskvann. Det samme må en gjøre i takrenner, slik at alle rester etter stålspon, skitt osv. fra monteringen blir fjernet.

Vedlikehold

Alle yttertak har et behov for et visst vedlikehold og ettersyn.
Alle metalltak kan bli utsatt for kantkorrosjon. Vi anbefaler derfor at plateendene behandles med utbedringslakk under eller etter montering og senest den påfølgende sommer. Avhengig av klimaforhold, vil vedlikeholdet blamdt annet være å holde disse overmalt. Eventuelle sår etter mekanisk skade i overflaten må også utbedres. Utfyllende om vedlikehold, se under mappene Taksjekk og Påvirkiningsfaktorer i menyen til venstre.

Lagring av plater

Ved langtidslagring av plater må en forvisse seg om at det ikke er fuktighet i platepakken. Plater skal lagres tørt og luftig under tak eller annen beskyttelse.