Bedriftens miljøprofil

Miljøhensyn

Grønt Punkt med tekst

Alsvåg Plater AS vurderer HMS like viktig som annen utvikling og økonomisk profitt. Stor grad av tilrettelegging i produksjon som prefabrikkering av produkter, arbeidsstasjoner og andre HMS tiltak, gir et godt arbeidsmiljø. Få tunge løft og minimale belastninger. Materialene er ved normal handtering ufarlig å komme i kontakt med. Alle nye produkter og aktiviteter vurderes nøye på forhånd, for å ta hensyn til miljøet. Alsvåg Plater AS, jobber kontinuerlig med å forbedre alle vesentlige miljøpåvikninger av bedriftens aktivitet.

Produksjon

Alsvåg Original, Alsvåg Monark og alle Alsvåg trapes plater rullformes i en profileringslinje. Profileringslinjen bruker elektrisk energi. Det brukes også elektrisk energi til oppvarming og lokal transport av produktene og råvarer. Alsvåg Plater AS har ingen utslipp til vann eller luft.

Distribusjon

Produktet blir produsert på Sortland i Nordland fylke. I hovedsak distribueres produktene med godsbåt (ca.90%) og vogntog/lastebil (ca.10%).

Avfall

Stål, trevirke og pappavfall kildesorteres og resirkuleres. Resten leveres som vanlig avfall. Alsvåg Plater AS er medlem i Grønt Punkt Norge.

Emballasje
Emballasje Materialer Gjenvinnbart
Dekkbord Tre X
Klosser Tre X
Tverbord Tre X
Stålbånd Stål X
Topp plate Papp X

Bruk

Der finnes ingen kjente miljøpåvirkninger ved bruk av plater produsert av Alsvåg Plater AS.Alsvåg Plater AS er medlem i Grønt Punkt og arbeider aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjennvinning av brukt embalasje.

Hva er Grønt Punkt?

Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong

Kontrollmedlemsbevis Grønt Punkt Norge AS