Følg oss på facebook og twitter

Alsvåg Plater AS vil nå også være tilstede på facebook og twitter. Vi ønsker å bruke sosiale medier for å komme enda nærmere våre kunder, sier marekedssjef Håvard Hamansen Wallstad.

I tillegg til vår nye hjemmeside, ønsker vi nå å bruke facebook og twitter til å informere forhandlere, proff og privat kunder om våre produkter, nyheter og annen relevant informasjon. Vi ser at sosiale medier er mer og mer brukt, og synes det er helt naturlig å benytte oss av denne informasjons kanlen vi også. I tillegg til å spre informasjon over disse plattformene, ønsker vi også å bruke facebook og twitter til å komme neda nærmere våre sluttbrukere. Vi kommer til å svare på spørsmål hvis noen lurer på noe, og vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på hvordan vi best mulig kan serve og informere våre kunder og sluttbrukere.

Hvis dere ønsker å følge Alsvåg Plater på facebook eller twitter, kan dere bruke følgende linker:

Alsvåg Plater AS på facebook:

Alsvåg Plater AS på twitter:

Eller dere kan bruke linkene til høyre på vår hjemmeside.