Dessverre gir nordmenn blaffen i taket sitt

Har du sjekket tilstanden til taket ditt i det siste? Vår anbefaling er at du gjør det minst to ganger i året. Dessverre skriker norske tak etter vedlikehold.

En undersøkelse gjort for noen år siden viser at nesten annen hver norske huseier aldri sjekker taket på huset sitt. Samtidig skriker norske tak etter nødvendig vedlikehold. Undersøkelsen viser at 40 % av takene behøver vedlikehold, mens rundt 15 % er moden for utskiftning. Dette samtidig som nordmenn bruker mye penger på utskifting og modernisering av kjøkken, bad, gulv og annen innvendig rehabilitering. Problemet vil oppstå når husets femte fasade gir etter, når vann, snø, vind etc. får fritt spillerom.

Når det kommer til vedlikehold på tak, er dette som alt annet. Jo lenger du utsetter det, jo dyrere og mer omfattende vil det bli. Nordmenn er relativt flike til å vaske og smøre terrassebordene og husveggene. Bilen vasker og polerer vi ofte, mens taket snur vi ryggen til.

Alsvåg Plater anbefaler at huseier minimum gjør en sjekk av taket to ganger i året, hver vår og høst. En taksjekk behøver ikke være veldig komplisert. I førsteomgang er kun snakk om å se over taket. Se etter om taktekkingen er hel, om der er sår, antydninger til rust eller lignende.

HVORDAN FORETA EN TAKSJEKK?

Når man skal inspisere ett tak, er det ikke bestandig nødvendig å klatre til toppen av møne, i de fleste tilfeller holder det at man inspiserer fra takfoten. Har man gjennomføringer som pipe, luftinger og takvinduer inspiser disse nøye. 
Må man opp på selve taket, er det viktig at man i første omgang bruker den fastmonterte stigen, dette i hovedsak for egen sikkerhet.

HVA SKAL SJEKKES:

Utvendig:

  •  Er taktekkingen hel, tett og uten sår?
  •  Er taktekkingen rundt gjennomføringer og piper tett?
  •  Er det mose eller annen skit på taket?
  • Er takfot, vindski, pipebeslag, plateendene fri for rust, avskalling eller uten sprekker?
  • Er takrenner tette, fri for løv, støv eller lignende.
  • Er piper, ventilasjonshetter, takvinduer i god stand.
  • Sjekk om takflaten er varm, dette ses ofte på kalde dager, man ser at enkelte plasser tiner frost eller snø på taket, og at vann som smelter danner istapper ved takfoten og på takrennen. Dette er et klart tegn på at man har varmelekasje og eller at man har kondensproblemer.

Innvendig:

  •  Sjekke undertaket hvis dette er mulig.
  • Har takbordene misfarging, sopp, råte eller dårlig luft.
  •  Ser du tegn til lekkasjer, sjekk spesielt der pipe, ventilasjonshetter etc. kommer gjennom.

Hvis det er avvik på noen av disse punktene, må disse utbedres så snart det er mulig. Hvis man tar vare på taket, vil takenes levetid øke betraktelig. Og den største verdien til de fleste nordmenn vil være betydelig bedre forsikret mot skader i fremtiden.