Alsvåg Plater AS i ny drakt.

Etter iherdig innsats kan Alsvåg Plater endelig slippe bedriftens nye profil. Profilendringen innebærer at bedriften nå kommer med ny logo, nytt utstillingsmateriell, nye hjemmesider, ny brosjyre og ny monteringsanvisning.

Dette har vært en prosess som var nødvendig for å ta ytterlige steg i markedet. Vi har gjennom hele prosessen arbeidet tett med vårt reklamebyrå Vizuelli, og er veldig fornøyde med resultatet, sier markedssjef Håvard Hamansen Wallstad.

Den største endringen for kundene er hjemmesidene www.alsvag.no og www.peva45.no, samt en total endring på hovedbrosjyren/monterings-anvisningen. Istedenfor en brosjyre som tidligere, har vi nå valgt å lage en salgsbrosjyre med nødvendig informasjon/inspirasjon i salgsprosessen, og en monterings-anvisning som skal lose våre sluttbrukere gjennom monteringen. På nettsidene vil man finne samme informasjon som i brosjyrene, men her vil man også kunne fordype seg mer i bedriftens historie, visjoner og verdier, finne svar på spørsmål som brosjyrene ikke omfavner, laste ned detaljer og monterings-beskrivelser, finne mange gode råd og tips, samt mye mer.

Alsvåg Plater AS håper at disse nye salgsverktøyene skal gjøre hverdagen enklere for våre selgere og ikke minst gjøre kjøpsprosessen mindre komplisert for våre kunder. Ved å bruke de nye verktøyene og vårt servicekontor aktivt vil det å kjøpe tak i fremtiden være mye enklere.